Công bố thông tin về việc lập danh sách Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công bố thông tin về việc lập danh sách Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.