Công bố thông tin về việc lập Danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020
Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của HĐQT Công ty

 

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.