Công bố thông tin về việc lập danh sách Cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công bố thông tin về việc lập danh sach Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.