Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng với Tổng công ty PTSC cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Dự án SWEPC

Công bố thông tin về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng với Tổng công ty PTSC cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Dự án SWEPC

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.