Công bố thông tin Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tạm thời của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Công bố thông tin Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tạm thời của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tạm thời của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.