Công bố thông tin Nghị quyết chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan

Công bố thông tin Nghị quyết chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan (Công ty PTSC Thanh Hóa)
Nghị quyết về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan (Công ty PTSC Thanh Hóa)

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.