Công bố thông tin cho việc thay thế Nghị quyết 60/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2020

Công bố thông tin cho việc thay thế Nghị quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh

 

 

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.