[:vi][column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

     Ngày 26/10/2011,Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nguyễn Hùng Dũng đã có chuyến công tác kiểm tra các dự án của PTSC đang triển khai tại Miển Trung, bao gồm dự án xây dựng Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Quảng Ngãi và Trung tâm Thương mại Dịch vụ Đà Nẵng.

     Tại công trường thi công nhà máy Bio-Ethanol, Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Dũng đã trực tiếp kiểm tra từng hạng mục của công trình và nghe báo cáo về tiến độ dự án từ phía đơn vị đang thi công là PTSC Quảng Ngãi. Sau khi nghe báo cáo, Tổng Giám đốc đã biểu dương những cố gắng và nỗ lực của  tập thể cán bộ, kỹ sư và công nhân PTSC Quảng Ngãi trong việc khắc phục các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án đồng thời chỉ đạo đơn vị khẩn trương và quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc các nhà thầu phụ cũng như có kế hoạch huy động nhân lực và tăng ca để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án đặc biệt là trong thời điểm mùa mưa cuối năm đang đến. Để tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi trên công trường, Tổng Giám đốc cũng đã yêu cầu Công đoàn, Đoàn Thanh niên của đơn vị tổ chức và phát động Phong trào thi đua trên công trường để động viên khích lệ tinh thần người lao động, phấn đấu đưa công trình vê đích đúng hạn.

Bio-Ethanol_QNgai_w300
TGĐ kiểm tra tiến độ DA Bio-Ethanol – Quảng Ngãi

      Ngay sau khi kết thúc chuyến kiểm tra tại Quảng Ngãi, Tổng Giám đốc đã tiếp tục thị sát công trình Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Đà Nẵng do nhà thầu PVC Miền Trung thực hiện.  Tại đây, Tổng Giám đốc đã kiểm tra từng hạng mục tồn đọng của công trình, trực tiếp nghe báo cáo về tiến độ từ các nhà thầu phụ, tư vấn giám sát và đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý  Đầu tư Xây dựng PTSC để tìm hiểu các nguyên nhân làm chậm tiến độ của dự án.  Sau khi làm việc với các bên liên quan, Tổng Giám đốc đã yêu cầu Ban QLDA PTSC  khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh công tác giám sát công trình để đảm bảo thực hiện tốt chức năng đại diện Chủ đầu tư, đôn đốc nhà thầu  – Công ty PVC Miền Trung có kế hoạch huy động nhân công và tăng ca để sớm hoàn tất công trình đưa vào sử dụng, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của PTSC.

TGĐ thị sát công trình Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Đà Nẵng
TGĐ thị sát công trình Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Đà Nẵng

     Ban QLDA PTSC và phía nhà thầu PVC Miền Trung đã cam kết sớm tổ chức cuộc họp để đề ra các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng và tiến độ của công trình như chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

Nguồn: ptsc.com.vn

[/column][:]