Tin: Kiều Oanh

Ảnh: Thành Luân

Ngày 03/01/2019, Ban chấp hành Đoàn thanh niên PTSC Quảng Ngãi và một số Đoàn viên ưu tú gồm 6 đồng chí đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2018 và chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Tổng công ty với thanh niên tại Hội trường Khách sạn dầu khí PTSC, thành phố Vũng Tàu.

Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Bí thư Đoàn Tập đoàn và đông đủ các đồng chí Lãnh đạo cao nhất của Tổng công ty: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); Tổng Giám đốc; Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Đoàn thể chính trị – xã hội, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty, Bí thư/Giám đốc các Đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty.

Trong chương trình đối thoại với Lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Bí thư – Hồ Thị Thanh Huyền đại diện cho Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) PTSC Quảng Ngãi đã đặt các câu hỏi liên quan đến hình thức khen thưởng động viên cho những công trình phần việc thanh niên nhằm khuyến khích, nâng cao hơn nữa về số lượng và chất lượng các công trình thanh niên sẽ đăng ký trong thời gian tới cũng như những định hướng của Lãnh đạo Tổng công ty đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC Quảng Ngãi.

Cũng trong Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, ĐTN PTSC Quảng Ngãi đã vinh dự nhận được các danh hiệu khen thưởng cụ thể như sau:

  • Khen thưởng tập thể
Stt Cơ sở đoàn Hình thức khen thưởng Nội dung khen thưởng
1 Đoàn cơ sở Công ty PTSC Quảng Ngãi Bằng khen của Đoàn khối DNTW Đã có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018
2 Chi đoàn Văn phòng 1 Giấy khen Đoàn PTSC Đã có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018
3 Chi đoàn Văn phòng 2
4 Chi đoàn Cảng Dung Quất
5 Chi đoàn Văn phòng 1 Giấy khen Đoàn PVN Chi đoàn dầu khí tiêu biểu năm 2018
6 Đoàn cơ sở Công ty PTSC Quảng Ngãi Giấy khen Đoàn PTSC Có 4 Công trình thanh niên tiêu biểu năm 2018
7 Đoàn cơ sở Công ty PTSC Quảng Ngãi Giấy khen Đoàn PTSC Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Sáng tạo trẻ và Đăng ký đảm nhận công trình thanh niên năm 2018
  • Khen thưởng cá nhân
Stt Họ và tên Chức vụ Đoàn Hình thức khen thưởng Nội dung khen thưởng
1 Hồ Thị Thanh Huyền Bí thư ĐTN Bằng khen Trung ương Đoàn Đã có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018
2 Lê Thị Hải Hậu Phó Bí thư ĐTN
3 Nguyễn Thị Phương Thảo UV BCH Chi đoàn VP1 Giấy khen Đoàn PTSC Đã có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018
4 Nguyễn Hữu Tuấn Anh Đoàn viên Chi đoàn VP2
5 Dương Minh Đức UV BCH Chi đoàn VP1
6 Huỳnh Thị Thanh Lộc Phó Bí thư Chi đoàn CDQ
7 Trần Quốc Hải UV BCH Chi đoàn XCK
8 Nguyễn Thị Hồng UV BCH Đoàn cơ sở PTSC Quảng Ngãi
9 Võ Văn Hường/Lê Duy Bá ĐVTN PTSC Quảng Ngãi Giấy khen Đoàn PVN Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo năm 2018
10 Trịnh Công Hoàn Vũ/Võ Văn Hường/Trần Văn Công ĐVTN PTSC Quảng Ngãi Giấy khen Đoàn PTSC Đã có đề tài sáng tạo trẻ tiêu biểu năm 2018

Để có được những kết quả đáng ghi nhận như trên, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BLĐ Công ty, Lãnh đạo các BP, Công đoàn Công ty thì phải kể đến sự cố gắng, quyết tâm đồng lòng của tất cả các ĐVTN PTSC Quảng Ngãi.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên PTSC Quảng Ngãi đoàn kết, năng động, xung kích trên mọi mặt trận vì sự phát triển bền vững của PTSC Quảng Ngãi”, Ban chấp hành Đoàn thanh niên PTSC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa sức sáng tạo, trí tuệ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ vì sự phát triển vững mạnh của tổ chức Đoàn nói riêng và sự phát triển bền vững của Công ty nói chung.