Căn cứ Điều 11 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 trân trọng thông báo về việc: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép Hoạt động cho thuê lại lao động số 81/LĐTBXH-GP vào ngày 28/6/2016, giấy phép có hiệu lực 36 tháng kể từ ngày ký.

     Thông tin chi tiết như sau:

    Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (tên tiếng nước ngoài: PTSC QUANG NGAI JOINT STOCK COMPANY).

     Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4300351623

     Ngày cấp: 05/04/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

    Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

    Điện thoại: 055.3827492  Fax: 055.3827507

    Trân trọng kính báo.