Ngày 02/3/2016 Đ/c Nguyễn Trần Toàn – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PTSC, Chủ tịch HĐQT Công ty PTSC Quảng Ngãi đã trao quyết định số 05/QĐ-DKQN-HĐQT bổ nhiệm Đ/c Ngô Tấn Quảng – chuyên gia cấp 3 Công ty PTSC Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi từ ngày 01/03/2016.

Quá trình công tác của Đ/c Ngô Tấn Quảng:

2000 – 2002: Nhân viên Giám sát chất lượng vỏ Tàu – Phòng An toàn Chất lượng – Nhà máy đóng Tàu Hyundai Vinashin

2002 – 2004: Tổ trưởng Tổ QC Dự án Sư Tử Đen – Phòng Chất lượng – Xí nghiệp Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC M&C

2004 – 2007: Nhân viên/Trưởng phòng Kỹ thuật/Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật – Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

2007 – 2012: Trưởng Đại Diện phụ trách khu vực miền Trung Đăng kiểm DNV Việt Nam

06/2012 – 07/2014: Nhóm trưởng tham gia Dự án đóng mới Giàn khoan tại Hàn Quốc thuộc Đăng kiểm DNV Korea

07/2014 – 29/2/2016: Chuyên gia cấp III – Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

01/3/2016: Phó Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi

Tin: Nguyên Trang

Ảnh: Minh Đức + Thành Luân