Ngày 07/8/2015 Đảng ủy Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (Công ty PTSC Quảng Ngãi) đã tổ chức Hội nghị tổng kết sơ kết Công ty Đảng 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy và các Trưởng, phó phòng ban trực thuộc Công ty PTSC Quảng Ngãi.

DSC_0007
Hình ảnh: Toàn cảnh hội nghỉ sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2015

Đảng bộ Công ty PTSC Quảng Ngãi có 04 Chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ Văn phòng 1, Chi bộ Văn phòng 2, Chi bộ Xưởng cơ khí Dung Quất và Chi bộ Đội Dịch vụ Cảng Dung Quất. Tổng số đảng viên là 91 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên nữ, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 30/06/2015 là 1.338 người. Đồng chí Phạm Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi đã phát biểu: “ Thực hiện kế hoạch số 1085-KH/ĐU ngày 19/11/2014 của Đảng ủy Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2017 và Đại hội đảng viên Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Công ty. Tất cả 04/04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ. Sau thời gian dài thực hiện công tác chuẩn bị, được sự phê duyệt của Đảng ủy Tổng công ty, Đại hội đã tổ chức đúng thời gian, hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch, được Đảng ủy Tổng công ty đánh giá thành công. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 09 đồng chí, trong phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra Ban thường vụ gồm 3 đồng chí, 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư và bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí. Kết quả Đại hội đã được Đảng ủy Tổng công ty chuẩn y theo quy định. Thời gian qua toàn bộ cán bộ đảng viên và người lao động trong Công ty không có tư tưởng sai lệch về nhận thức chính trị, về quan điểm, đường lối của Đảng, đảng viên trong Đảng bộ đều tu dưỡng đạo đức, có lối sống lành mạnh, không vi phạm 19 điều cấm đảng viên không được làm. Không có cán bộ đảng viên và người lao động nào của Công ty vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật bị xử lý. Đảng ủy Công ty cử 24 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và 14 đảng viên dự bị tham gia lớp đảng viên mới do Tập đoàn dầu khí Việt Nam tổ chức”.

DSC_0005
Hình ảnh Đồng chí Phạm Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị sơ kết công tác Đảng, đồng chí Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty PTSC Quảng Ngãi cũng đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu với kết quả đạt được như sau: Doanh thu thực hiện 06 tháng đầu năm 2015 là 501,99 tỷ đồng, tăng 15,34% so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2015 (435,22 tỷ đồng), chiếm 62,75% so với kế hoạch năm 2015 (800,0 tỷ đồng) và tăng 198,50% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014 (168,17 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế thực hiện 06 tháng đầu năm 2015 là 26,84 tỷ đồng (không bao gồm chi phí Dự án Nhà máy NLSH Bio – Ethanol Dung Quất), tăng 36,78% so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2015 (19,63 tỷ đồng), chiếm 67,11% so với kế hoạch năm 2015 (40,0 tỷ đồng) và tăng 118,51% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014 (12,29 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người thực hiện 06 tháng đầu năm 2015 là 11,31 triệu đồng, tăng 6,00% so với kế hoạch 06 tháng đầu năm 2015 (10,67 triệu đồng).

Kết thúc buổi hội nghị đồng chí Thái Quốc Hiệp – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phát biểu và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015: “Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung của Đảng bộ Công ty trong 06 tháng đầu năm 2015. Trong 6 tháng cuối năm 2015, các đồng chí phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung cơ bản là công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác đoàn thể quần chúng. Chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện chương trình công tác năm 2015, chú trọng động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của Công ty, nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí, thực hiện tốt công tác an ninh xã hội, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, kịp thời nắm bắt, phản ảnh tâm tư nguyện vọng của người lao động”.

Tin: Nguyên Trang

Ảnh: Hoàng Vũ