Ngày 04-12, tại Hội trường Công ty PTSC Quảng Ngãi, Công ty phối hợp Trung tâm Đào tạo Doanh nhân PMT khai giảng Khóa đào tạo Năng lực Quản trị cho Quản lý cấp trung bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp Trưởng phó phòng, cán bộ quy hoạch cấp trung của Công ty giai đoạn 2020-2025.

 

Chương trình bồi dưỡng của lớp gồm 06 chuyên đề, triển khai trong 03 ngày liên tục, tập trung những nội dung mới, quan trọng gắn với việc triển khai vào thực tế quản lý điều hành tại các Phòng, ban và Bộ phận của Công ty nhằm bồi dưỡng cập nhật bổ sung các kỹ năng quản lý cho Cán bộ quản lý Cấp trung trong thời đại của cách mạng Công nghiệp 4.0, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng Cá nhân gắn với sự phát triển của Bộ phận, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn sắp tới

Đây là chương trình đào tạo hết sức quan trọng và gắn chặt với yêu cầu cấp thiết của Công ty trong việc xây dựng đội ngũ quản lý cấp trung và đội ngũ Quản lý kế cận của Công ty; Giảng viên là chuyên gia có uy tín và có kinh nghiệm thực tiễn hết sức phong phú, kinh qua nhiều vị trí Quản lý cấp cao của các Tập đoàn kinh tế lớn, Công ty đa Quốc gia  trực tiếp xây dựng chuyên đề, đứng lớp, tổ chức thảo luận với các học viên theo phương châm: Kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa Phương pháp luận và thực tiễn. Ðiều này góp phần bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về nhận thức và phong cách, kỹ năng của giảng viên cũng như học viên trong quá trình dạy – học và thảo luận, tiếp nhận những ý kiến từ phía học viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Đồng chí Phạm Văn Hùng – Giám đốc Công ty phát biểu tại khóa học

Phát biểu ý kiến tại buổi khai giảng lớp học, đồng chí Phạm Văn Hùng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty khẳng định: Khóa đào tạo Năng lực Quản trị cho cán bộ quản lý cấp trung, cán bộ quy hoạch cấp chiến lược nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Công ty trong thời kỳ mới; bổ sung, cập nhật kiến thức mới về phương pháp luận, cách tiếp cận khoa học trong giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng về  phong cách, ý thức trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Ðồng chí đề nghị các học viên nêu cao trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu; tập trung nhiều nhất thời gian, công sức và trí tuệ để học tập, trao đổi, thảo luận, cùng hoàn thành tốt chương trình học, sử dụng kiến thức được học để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tin: Tường Phát – Anh Thư

Ảnh: Tường Phát

Để lại ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.