Lai dắt tàu SPM

Ứng cứu sự cố tràn dầu Cấp độ II

Đưa đón thuyền viên

Trực bảo vệ

Bảo dưỡng công trình biển

Cho thuê tàu

Vận chuyển đường biển