THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án đầu tư bổ sung 02 bể chứa dầu thô và 02 ống bơm lưu huỳnh cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất
  • Công việc chính: EPC
  • Khối lượng thi công: 6.500 tấn (Kết cấu thép & Thi công sàn), 55.000 ID (Đường ống)
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 32 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 10/2009 – 08/2011

 

 

Dự án đầu tư bổ sung 02 bể chứa dầu thô và 02 ống bơm lưu huỳnh cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Date

09/09/2009

Category

BỂ CHỨA DẦU THÔ