THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án chế tạo, lắp đặt bồn bể cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
  • Công việc chính: Xây dựng
  • Khối lượng thi công: 6.000 tấn (Thi công sàn)
  • Địa điểm: Nghi Sơn, Thanh Hóa
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 14 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 09/2014 – 02/2016

 

 

Dự án chế tạo, lắp đặt bồn bể cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
Date

31/05/2016

Client

Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex

Category

Tank-Package 4