THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Gói thầu số 3 – Cung cấp Dịch vụ bảo dưỡng tổng thể lần thứ 3 Nhà máy lọc dầu Dung Quất
  • Công việc chính: Bảo dưỡng sửa chữa
  • Khối lượng: hơn 1.000 đầu mục công việc
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 2,7 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 06/2017 – 07/2017

 

 

Gói thầu số 3 – Cung cấp Dịch vụ bảo dưỡng tổng thể lần thứ 3 Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Date

10/01/2018

Client

Binh Son Refining & Petrochemical Company Limited

Category

Turn Around 3