THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án thi công mở rộng Phân xưởng lưu huỳnh cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất
  • Công việc chính: Xây dựng
  • Khối lượng thi công: 300 tấn (Kết cấu thép), 30.000 ID (Đường ống)
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 3,5 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 03/2014 – 06/2015

 

 

Dự án thi công mở rộng Phân xưởng lưu huỳnh cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (SRU-2 Procject)
Date

25/05/2016

Client

Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn

Category

PACKAGE