THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án lắp đặt thiết bị, kết cấu thép, đường ống cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
  • Công việc chính: Xây dựng
  • Khối lượng thi công: 10.000 tấn (Kết cấu thép), 456.000 ID (Đường ống)
  • Địa điểm: Nghi Sơn, Thanh Hóa
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 27 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 10/2014 – 10/2016

 

 

 

 

 

Dự án lắp đặt thiết bị, kết cấu thép, đường ống cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (SMP-9 Package)
Date

25/10/2016

Category

SMP9