THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án thiết kế thi công Khu bồn chứa xăng dầu cho PV Oil
  • Công việc chính: EPC
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: PV Oil
  • Giá trị hợp đồng: 04 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 08/2011 – 04/2012

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

 

Dự án thiết kế thi công Khu bồn chứa xăng dầu cho PV Oil
Date

22/03/2017

Client

PV OIL

Category

PV Oil Tank