THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án xây dựng đê bảo vệ bờ biển và các cửa cống thoát nước cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (SPO Package)
  • Công việc chính: Xây dựng
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 2.7 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 07/2008 – 11/2008

 

 

Dự án xây dựng đê bảo vệ bờ biển và các cửa cống thoát nước cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (SPO Package)
Date

07/06/2009

Category

SPO