THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án thi công đường ống công nghệ cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất – ME8/B5 Package
  • Công việc chính: Gia công, lắp đặt
  • Khối lượng thi công: 160.000 ID (Đường ống)
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 04 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 01/2007 – 03/2009

 

 

Dự án thi công đường ống công nghệ cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất – ME8/B5 Package
Date

01/01/2006

Category

ME8/B5 PACKAGE