THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án thiết kế thi công bổ sung Kho vật tư P7
  • Công việc chính: Thiết kế, thi công (EPC)
  • Khối lượng thi công: 350 tấn (Kết cấu thép)
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 01 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 04/2014 – 10/2014

 

 

Dự án thiết kế thi công bổ sung Kho vật tư P7
Date

13/03/2017

Category

P7