THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án xây dựng bổ sung Đường bơm độc lập xuất sản phẩm A92, Diesel cho xe bồn Nhà máy lọc dầu Dung Quất
  • Công việc chính: Thiết kế, thi công (EPC)
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 0.6 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 08/2012 – 01/2013

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

 

Dự án xây dựng bổ sung Đường bơm độc lập xuất sản phẩm A92, Diesel cho xe bồn Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Date

22/03/2017

Client

BSR

Category

Additional Suction Pump Lines