THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Gói gia công kết cấu thép của Hệ thống xử lý than cho Dự án Năng lượng Than đá SEC210 1X150MW, Philippines
  • Công việc chính: Cung cấp nguyên liệu thô, gia công và vận chuyển đến cảng chất hàng
  • Địa điểm: Sarangani, Philippines
  • Chủ đầu tư: JGC Philippines
  • Thời gian thực hiện: 04/2017 – 11/2017

 

 

Gói gia công kết cấu thép của Hệ thống xử lý than cho Dự án Năng lượng Than đá SEC210 1X150MW, Philippines
Date

10/01/2018

Client

JGC Philippines

Category

JGC Phillipines