THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án Bốc xếp, vận chuyển, làm thủ tục hải quan cho toàn bộ thiết bị, vật tư của Nhà máy lọc dầu Dung Quất
  • Công việc chính: Bốc xếp, vận chuyển, làm thủ tục hải quan
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn
  • Giá trị hợp đồng: 10 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 07/2006 – 10/2008

 

 

Dự án Bốc xếp, vận chuyển, làm thủ tục hải quan cho toàn bộ thiết bị, vật tư của Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Date

07/06/2009

Category

Forwarding