THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án thiết kế thi công Nhà máy nguyên liệu sinh học Dung Quất
  • Công việc chính: Thiết kế, thi công (EPC)
  • Khối lượng thi công: 6.000 tons (Kết cấu thép), 120.000 ID (Đường ống)
  • Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nhiên liệu sinh học miền Trung
  • Giá trị hợp đồng: 90 triệu USD
  • Thời gian thực hiện: 10/2009 – 2013

 

 

Dự án thiết kế thi công Nhà máy nguyên liệu sinh học Dung Quất
Date

01/09/2009

Client

BSR-BF

Category

BIO ETHANOL