THÔNG TIN DỰ ÁN:

  • Tên: Dự án gia công chế tạo thiết bị cho TSK Electrónica Y Electricidad, S.A, Project Renaissance
  • Công việc chính: Mua sắm nguyên liệu thô và gia công chế tạo
  • Địa điểm: Old Habour, Jamaica
  • Chủ đầu tư: Baltec IES PTY LTD
  • Thời gian thực hiện: 08/2017 – 03/2018

 

 

Dự án gia công chế tạo thiết bị cho TSK Electrónica Y Electricidad, S.A, Project Renaissance
Date

10/01/2018

Client

Baltec IES PTY LTD

Category

Baltec