[/column_1]

Lao động kỹ thuật

Số lượng: 500 vị trí

Địa điểm làm việc: tỉnh Quảng Ngãi.

Mô tả công việc:

   • Thợ hàn
   • Thợ lắp
   • Thợ giàn giáo
   • Thợ điện
   • Thợ Bảo dưỡng sữa chữa

Yêu cầu:

   • Sức khỏe tốt
   • Ưu tiên lao động có kinh nghiệm làm việc tại các Dự án dầu khí
   • Không có tiền án tiền sự

Thông tin liên hệ, nộp hồ sơ:

   • Phòng Hành chính Nhân sự
   • Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
   • Địa chỉ: Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
   • Điện thoại tổng đài: 055 3827492 line: 118, 124 (gặp Ms. Hằng, Ms. Diệp, Ms. Thảo, Ms. Thanh).
   • Liên hệ:
   1. Mr.Hồ Sỹ Hoàn (090 1156 133)
   2. Mr.Nguyễn Tấn Tỉnh (090 1156 337)
   3. Ms.Nguyễn Thị Phượng Hằng ( 0901156331 ) , Email: hr.qng@ptsc.com.vn
   4. Ms.Huỳnh Thị Hồng Diệp ( 090 1156 238).
   5. Ms.Nguyễn Thị Phương Thảo (090 1156 338).
   6. Ms.Trương Thị Chí Thanh ( 0932 537 899).

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết tháng 08/2017.

[/column]

Lao động kỹ thuật

Số lượng: 500 vị trí

Địa điểm làm việc: tỉnh Quảng Ngãi.

Mô tả công việc:

 • Thợ hàn
 • Thợ lắp
 • Thợ giàn giáo
 • Thợ điện
 • Thợ Bảo dưỡng sữa chữa

Yêu cầu:

 • Sức khỏe tốt
 • Ưu tiên lao động có kinh nghiệm làm việc tại các Dự án dầu khí
 • Không có tiền án tiền sự

Thông tin liên hệ, nộp hồ sơ:

 • Phòng Hành chính Nhân sự
 • Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
 • Địa chỉ: Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Điện thoại tổng đài: 055 3827492 line: 118, 124 (gặp Ms. Hằng, Ms. Diệp, Ms. Thảo, Ms. Thanh).
 • Liên hệ:
 1. Mr.Hồ Sỹ Hoàn (090 1156 133)
 2. Mr.Nguyễn Tấn Tỉnh (090 1156 337)
 3. Ms.Nguyễn Thị Phượng Hằng ( 0901156331 ) , Email: hr.qng@ptsc.com.vn
 4. Ms.Huỳnh Thị Hồng Diệp ( 090 1156 238).
 5. Ms.Nguyễn Thị Phương Thảo (090 1156 338).
 6. Ms.Trương Thị Chí Thanh ( 0932 537 899).

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết tháng 08/2017.

[/column_1]

Lao động kỹ thuật

Số lượng: 500 vị trí

Địa điểm làm việc: tỉnh Quảng Ngãi.

Mô tả công việc:

   • Thợ hàn
   • Thợ lắp
   • Thợ giàn giáo
   • Thợ điện
   • Thợ Bảo dưỡng sữa chữa

Yêu cầu:

   • Sức khỏe tốt
   • Ưu tiên lao động có kinh nghiệm làm việc tại các Dự án dầu khí
   • Không có tiền án tiền sự

Thông tin liên hệ, nộp hồ sơ:

   • Phòng Hành chính Nhân sự
   • Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
   • Địa chỉ: Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
   • Điện thoại tổng đài: 055 3827492 line: 118, 124 (gặp Ms. Hằng, Ms. Diệp, Ms. Thảo, Ms. Thanh).
   • Liên hệ:
   1. Mr.Hồ Sỹ Hoàn (090 1156 133)
   2. Mr.Nguyễn Tấn Tỉnh (090 1156 337)
   3. Ms.Nguyễn Thị Phượng Hằng ( 0901156331 ) , Email: hr.qng@ptsc.com.vn
   4. Ms.Huỳnh Thị Hồng Diệp ( 090 1156 238).
   5. Ms.Nguyễn Thị Phương Thảo (090 1156 338).
   6. Ms.Trương Thị Chí Thanh ( 0932 537 899).

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết tháng 08/2017.

[/column]

Lao động kỹ thuật

Số lượng: 500 vị trí

Địa điểm làm việc: tỉnh Quảng Ngãi.

Mô tả công việc:

 • Thợ hàn
 • Thợ lắp
 • Thợ giàn giáo
 • Thợ điện
 • Thợ Bảo dưỡng sữa chữa

Yêu cầu:

 • Sức khỏe tốt
 • Ưu tiên lao động có kinh nghiệm làm việc tại các Dự án dầu khí
 • Không có tiền án tiền sự

Thông tin liên hệ, nộp hồ sơ:

 • Phòng Hành chính Nhân sự
 • Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
 • Địa chỉ: Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Điện thoại tổng đài: 055 3827492 line: 118, 124 (gặp Ms. Hằng, Ms. Diệp, Ms. Thảo, Ms. Thanh).
 • Liên hệ:
 1. Mr.Hồ Sỹ Hoàn (090 1156 133)
 2. Mr.Nguyễn Tấn Tỉnh (090 1156 337)
 3. Ms.Nguyễn Thị Phượng Hằng ( 0901156331 ) , Email: hr.qng@ptsc.com.vn
 4. Ms.Huỳnh Thị Hồng Diệp ( 090 1156 238).
 5. Ms.Nguyễn Thị Phương Thảo (090 1156 338).
 6. Ms.Trương Thị Chí Thanh ( 0932 537 899).

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết tháng 08/2017.