STT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM GIÁ TRỊ (USD) THỜI GIAN THỰC HIỆN
1 Dự án lắp đặt thiết bị, kết cấu thép, đường ông cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (SMP-9 Package)

Nghi Sơn,

Thanh Hóa

27 triệu 10/2014-10/2016
2 Dự án chế tạo, lắp đặt bồn bể cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (TNK-4 Package)

Nghi Sơn,

Thanh Hóa

14 triệu 09/2014-02/2016
3 Dự án thi công mở rộng Phân xưởng lưu huỳnh cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (SRU-2)

Dung Quất,

Quảng Ngãi

3.5 triệu 03/2014-06/2015
4 Dự án chế tạo kết cấu thép cho Khu vực 3 Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (SSF2 Package)

Nghi Sơn,

Thanh Hóa

10 triệu  07/2014-04/2015
5 Dự án thiết kế thi công bổ sung Kho vật tư P7 (EPC)

Dung Quất,

Quảng Ngãi

01 triệu 04/2014-10/2014
6 Dự án xây dựng bổ sung Đường bơm độc lập xuất sản phầm A92, Diesel cho xe bồn Nhà máy lọc dầu Dung Quất (EPC)

Dung Quất,

Quảng Ngãi

0.6 triệu 08/2012-01/2013
7 Dự án thiết kế thi công Nhà máy nguyên liệu sinh học Dung Quất (EPC)

Dung Quất,

Quảng Ngãi

90 triệu 10/2009-2013
8 Dự án thiết kế thi công Khu bồn chứa xăng dầu cho PV Oil (EPC)

Dung Quất,

Quảng Ngãi

04 triệu 08/2011-04/2012
9 Dự án đầu tư bổ sung 02 bể chứa dầu thô và 02 ống bơm lưu huỳnh cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (EPC)

Dung Quất,

Quảng Ngãi

32 triệu 10/2009-08/2011
10 Dự án thi công đường ống cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (ME8/B5 Package)

Dung Quất,

Quảng Ngãi

04 triệu 01/2007 – 03/2009
11 Dự án xây dựng đê bảo vệ bờ biển và các cửa cống thoát nước cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (SPO Package)

Dung Quất,

Quảng Ngãi

2.7 triệu 07/2008 – 11/2008
12 Dự án thi công lắp đặt đường ống bên ngoài phân xưởng RFCC

Dung Quất,

Quảng Ngãi

500.000 01/2008 – 04/2008
13 Dự án thi công bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất (5B Package)

Dung Quất,

Quảng Ngãi

70 triệu 04/2006 – 01/2008
14 Dự án Bốc xếp, vận chuyển, làm thủ tục hải quan cho toàn bộ thiết bị, vật tư của Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Dung Quất,

Quảng Ngãi

5 millions

07/2006 – 10/2008