Được thành lập từ năm 1998, bên cạnh vai trò là nhà thầu trong lĩnh vực cơ khí dầu khí, PTSC Quảng Ngãi còn là nhà cung cấp dịch vụ khai thác cảng biển hàng đầu trong Khu Kinh tế Dung Quất.

Công ty đã đầu tư một cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, bãi chế tạo cơ khí tại Khu kinh tế Dung Quất với diện tích 8ha, được trang bị các máy móc thiết bị hiện đại kết nối với Bến số 1 Cảng Dung Quất tạo thành khu căn cứ dịch vụ dầu khí phục vụ gia công, chế tạo, bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị và vận chuyển đến lắp đặt tại công trường các Nhà máy.

CƠ KHÍ DẦU KHÍ & XÂY LẮP CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP


BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA & CUNG CẤP VẬT TƯ CHO CÁC NHÀ MÁY LỌC DẦU


TÀU LAI DẮT & TÀU CHUYÊN NGÀNH DẦU KHÍ


CĂN CỨ CÀNG & LOGISTIC


BROCHURE

Tải brochure danh sách các dịch vụ của PTSC Quảng Ngãi.

TẢI VỀ

LIÊN HỆ

Liên hệ với chúng tôi để trao đổi chi tiết về các dịch vụ.

LIÊN HỆ