DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY LẮP

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

Phát huy thế mạnh của thương hiệu PTSC, PTSC Quảng Ngãi những năm qua đã triển khai thành công nhiều dự án lớn tại Khu kinh tế Dung Quất.

90tr USD

Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Miền Trung

Tổng thầu thiết kế, mua sắm, xây dựng cho Nhà máy nhiên liệu sinh học Miền Trung với công suất 100 triệu lít/01 năm

32tr USD

Dự án Bể chứa dầu thô

Tổng thầu thiết kế, mua sắm, xây dựng cho 02 Bể chứa dầu thô dung tích 70,000m3 và 02 bơm high sulfur tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất

70tr USD

Dự án Bến xuất sản phẩm Jetty

Tổng thầu thiết kế, mua sắm, xây dựng cho bến xuất sản phẩm Jetty tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất