• Quan điểm phát triển

  Phát triển nhanh, mạnh và bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng theo các nguyên tắc sau:

  • Lấy mục tiêu thoả mãn nhu cầu của khách hàng là mục tiêu phát triển trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực của Công ty và tận dụng triệt để lợi thế là Công ty con của PTSC.
  • Khai thác tối đa cơ sở vật chất, nguồn lực và lợi thế kinh doanh của Công ty để nâng cao năng lực dịch vụ, tập trung phát triển các loại hình dịch vụ cơ khí sửa chữa bảo dưỡng, khai thác cảng biển, logistic và phân phối sản phẩm dầu khí.
  • Coi con người là yếu tố trọng tâm, tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực năng động chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Quốc tế.
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng “Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo – Chuyên nghiệp“.
 • Mục tiêu tổng quát

  • Xây dựng PTSC Quảng Ngãi là Công ty mạnh về lĩnh vực cung cấp dịch vụ cơ khí dầu khí và xây lắp công trình công nghiệp; các dịch vụ hậu cần và căn cứ cảng;  dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí tại Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung.
  • Phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 15% /năm.
  • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu trên 15% /năm.
  • Tạo đủ việc làm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước, Tổng Công ty và của Công ty.
  • Tiếp tục duy trì tốt đoàn kết nội bộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và tài sản, đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn trong tất cả các hoạt động của Công ty.
 • Mục tiêu cụ thể của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Cơ khí dầu khí & xây lắp công trình công nghiệp

 • Tham gia thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Long sơn và các nhà máy, công trình khác trong khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
 • Phối hợp với PMC cung cấp tối đa dịch vụ bảo dưỡng và cung cấp vật tư thiết bị cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các nhà máy khác tại Dung Quất.
 • Đẩy mạnh và phát triển mở rộng dịch vụ cơ khí dầu khí  và xây lắp công trình công nghiệp ra khắp đất nước Việt Nam.
 • Trở thành một Công ty mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý hợp đồng EPC, dịch vụ cơ khí dầu khí và xây lắp công trình công nghiệp.

Dịch vụ Hậu cần &
Căn cứ cảng

 • Duy trì và tiếp tục chiếm lĩnh các dịch vụ Cảng tại Doosan-Vina Dung Quất và từng bước mở rộng cung cấp các dịch vụ dầu khí.
 • Trở thành một đơn vị mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần và căn cứ cảng.

Tàu lai dắt & Tàu chuyên ngành Dầu khí

 • Từng bước chiếm lĩnh thị trường lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí tại Dung Quất và mở rộng ra thị trường Miền Trung và Miền Bắc.
 • Phát triển dịch vụ Logistic vận tải ra các khu vực lân cận tại Miền Trung và cả nước.
 • Trở thành một đơn vị mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí. Đảm bảo thực hiện thành công 100% các chuyến tàu lai dắt xuất nhập sản phẩm tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.