Năm 2016 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với không ít thách thức song PTSC Quảng Ngãi vẫn vươn lên gặt hái được những thành công nhất định. Với tinh thần đoàn kết gắn bó, không chùn bước trước khó khăn, đội ngũ lãnh đạo và toàn thể CBCNV PTSC Quảng Ngãi đã chuẩn…

© 2015 PTSC Quảng Ngãi – Thiết kế bởi Hoàng Huỳnh.